Valymo įrenginių priežiūra, nuotekų išvežimas gera kaina - Dagnis
 

Servisas – TEST

Pirmas variantas

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA

Visoje Vakarų Lietuvoje
Vakarų Lietuva
+370 630 45 597

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ SERVISO PASLAUGOS PASIRINKIMAS


  Nuotekų ištraukimas ir išvežimasNuotekų ištraukimas ir išvežimas ir įrenginio plovimasRiebalų ištraukimas ir išvežimasĮrenginio bakterijų pildymas ir derinimas
  Nuotekų išvežimas lauko ir biotualetų, išgriebimo duobių, kanalizacinių šulinių, valymo įrenginių.

  Buitinių nuotekų surinkimas ir išvežimas asenizacine mašina iš buitinių nuotekų valymo įrengimų, valymo įrenginių plovimas. Išplovimas aukštu slėgiu, naudojant savo vandenį.

  Riebalų gaudyklių išsiurbimas ir praplovimas, riebalų utilizavimas.

  Paleidimo-derinimo darbai. Paleidimo metu atvežamas aktyvus dumblas iš aerobiniu principu veikiančių nuotekų valymo įrenginių.

  BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA

  Nuotekų išvežimas ir aptarnavimas Vakarų Lietuvoje

  Daugelyje vietovių iki šiol nėra centralizuotos nuotekų kanalizacijos, todėl gyventojai turi patys pasirūpinti nuotekų išvežimu.

  Buitiniai ir pramoniniai nuotekų valymo įrenginiai

  • Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai: August, Biomax, Feliksnavis, Švaistė, Traidenis ir t.t.
  • Riebalų, smėlio, naftos gaudyklės
  • Kanalizacijos šuliniai
  • Nuotekų talpyklos
  • Siurblinės

  Atsižvelgdami į miestų ir priemiesčių gyventojų, taip pat čia įsikūrusių įmonių poreikius, teikiame nuotekų išsiurbimo ir išvežimo paslaugą visoje Vakarų Lietuvoje.
  Dažniausiai ši paslauga teikiama prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų neprijungtiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

  Atliekame visų tipų ir gamintojų biologinių buitinių nuotekų valymo įrenginių priežiūros darbus: nusiurbiame perteklinį dumblą, išvalome pirminius ir antrinius nusodintuvus, atnaujiname ir papildome įrenginius aktyviuoju dumblu, sureguliuojame aeracinę sistemą, prižiūrime orapūtes.

  Buitinių nuotekų valymo įrenginių aptarnavimas

  • Orapūčių darbo patikra, filtrų išvalymas;
  • Perteklinio veikliojo dumblo išvežimas;
  • Vizualinis ištekančio vandens būklės įvertinimas ir patikra;
  • Veikliojo dumblo būsenos ir koncentracijos nustatymas;
  • Įrenginio aeracinės sistemos reguliavimo darbai;
  • Įrenginio eksploatacijos žurnalo pildymas.

  Įrenginių aptarnavimo sutartis

  Mes siūlome  metines nuotekų valymo įrenginių aptarnavimo sutartis, užtikrinančias reguliarią nuotekų valymo įrenginių priežiūrą.

  Aptarnaujame visų gamintojų ir tipų nuotekų valymo įrenginius.

  Įvertinę nuotekų valymo įrenginio būklę ir naudojimo specifiką, pasiūlome tinkamiausią nuotekų valymo įrenginio priežiūros rėžimą.

  Buitinių nuotekų valymo įrenginių priežiūra užtikrina ilgalaikį ir nepertraukiamą, efektyvų įrenginių darbą.

  ATLIKTI DARBAI