StikloPlast

Nuotekų kaupimo rezervuarai skirti surinkti buitines nuotekas ir saugoti jas iki
tol kol jos bus išvežtos į nuotekų valyklą.
Kuo didesnis bus parinktas rezervuaras, tuo rečiau teks kviesti nuotekų išvežimą.

Produktų 7